Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.

24 sierpnia 2023

Właściwość - Komornik Sądowy - Miasto Lublin

Komornik sądowy Lublin - jak działa i czym się zajmuje?

 

Komornik sądowy w Lublinie to osoba pełniąca funkcję organu egzekucyjnego w postępowaniu sądowym. Jego głównym zadaniem jest egzekwowanie należności na rzecz wierzycieli, które zostały ustalone przez sąd. Komornik ma szerokie uprawnienia, które umożliwiają mu dokonanie wszelkich czynności mających na celu odzyskanie długu.

 

Jakie są kompetencje komornika sądowego Lublin?

 

Wśród zadań komornika znajduje się m.in. prowadzenie licytacji nieruchomości, pojazdów czy przedmiotów ruchomych. Komornik może również zajmować wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalne czy rentowe, a także zająć rachunek bankowy dłużnika. Ponadto, ma on prawo do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm.

 

Ważne jest, aby pamiętać, że komornik sądowy działa zgodnie z przepisami prawa, dbając o interesy obu stron postępowania. Jego celem jest przede wszystkim odzyskanie należności w sposób legalny i sprawiedliwy.

 

Kiedy warto skorzystać z usług komornika sądowego Lublin?

 

Jeśli jesteś wierzycielem i masz problemy z odzyskaniem długu, warto skonsultować się z komornikiem sądowym w Lublinie. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu będziesz miał większą szansę na odzyskanie należności. Komornik pomoże Ci w skutecznej egzekucji długu i doprowadzi sprawę do końca.

 

W przypadku, gdy jesteś dłużnikiem, komornik sądowy również może okazać się pomocny. Dzięki jego interwencji będziesz mógł uregulować swoje zobowiązania w sposób dogodny dla obu stron.

 

 

Właściwość miejscowa komornika sądowego w Lublinie

 

Miasto Lublin zostało podzielone właściwością miejscową dwóch sądów rejonowych. Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Natomiast miasto Lublin w całości znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

 

Zgodnie Ustawą o komornikach sądowych, komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego. Zgodnie z art. 10 Ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, za wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczy, spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Szczegółowy wykaz właściwości miejscowej komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku można sprawdzić klikając w LINK.