Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.

24 maja 2023

Sygnatury akt egzekucyjnych. Jak na podstawie sygnatury poznać jaką sprawę prowadzi komornik?

Rodzaje sygnatur

 

W chwili wpływu wniosku o wszczęcie egzekucji, komornik ma obowiązek nadać sygnaturę prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Rodzaje sygnatur zostały określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych. Komornik prowadzi następujące rodzaje spraw:

 

1)    repertorium "Kmp" - do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się lub o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia tych świadczeń.

Najczęściej są to sprawy o egzekucję alimentów.


2)    repertorium "Kms" - do rejestrowania spraw o egzekucję należności sądowych.

W praktyce zazwyczaj są to postępowania o zasądzone przez Sądy grzywny lub koszty płatne na rzecz Skarbu Państwa.


3)    repertorium "GKm" - do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń dochodzonych na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących od sądów gospodarczych lub o wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia tych roszczeń wydanych przez sądy gospodarcze.

Są to więc sprawy w których orzekają Wydziały Gospodarcze sądów, najczęściej w sporach, w których co najmniej jedną ze stron jest przedsiębiorstwo (osoby prowadzące działalność gospodarczą, itp.).


4)    repertorium "Km" - do rejestrowania pozostałych spraw egzekucyjnych, pozostałych spraw o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub spraw prowadzonych na podstawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Tutaj rejestrowane są wszystkie inne postępowania egzekucyjne. 


5)    repertorium "Kmn" - do rejestrowania pozostałych spraw oraz czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi.

Najczęściej będą to postępowania nieegzekucyjne o doręczenie korespondencji, ustalenie miejsce zamieszkania dłużnika, sporządzenie protokołu stanu faktycznego, sporządzenie spisu inwentarza i inne.

 

Mając powyższą wiedzę możemy na podstawie sygnatury sądowej wstępnie poznać w jakiej sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Przykładowa sygnatura będzie wyglądała następująco: Km 257/22, Kms 2/23, Kmp 11/09, GKm 99/23. W celu uzyskania szerszej wiedzy na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego należy skontaktować się z komornikiem, który prowadzi postępowanie egzekucyjne i wskazać mu sygnaturę akt w celu ułatwienia odnalezienia sprawy.

 

Czy komornik ma "podgląd" na sprawy innego komornika?

 

Często zadawanym pytaniem jest czy komornik ma "podgląd" na sprawy prowadzone u innych komorników? Odpowiedź brzmi: nie. Komornik w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych nie ma wglądu do repertoriów innych komorników. Nie istnieje też żadna ogólnopolska bazy danych aktualnie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, w której dany komornik mógłby sprawdzić, czy inny komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne w swojej kancelarii.

 

Inne sygnatury na zajęciach

 

Co w sytuacji, gdy ustaliło się sygnaturę sprawy egzekucyjnej, ale nie wygląda jak żadna z powyżej wskazanych? W polskim systemie prawnym postępowania egzekucyjne (poza komornikami i sądami) prowadzi także szereg innych organów administracyjnych (są to administracyjne postępowania egzekucyjne). W praktyce najczęściej takie postępowania prowadzą Urzędy Skarbowe, których sygnatury spraw wyglądają zupełnie inaczej niż komornicze (zazwyczaj jest to ciąg liczb i cyfr oddzielonych znakami interpunkcyjnymi). W takim przypadku w celu uzyskania informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym należy się skontaktować z właściwym administracyjnym organem egzekucyjnym.