Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.

22 czerwca 2024

Protokół stanu faktycznego sporządzony przez komornika – pewność i ochrona Twoich interesów w postępowaniu sądowym

W gąszczu skomplikowanych procedur prawnych, dochodzenie swoich roszczeń może okazać się nie lada wyzwaniem. Na szczęście, z pomocą przychodzi instytucja sporządzenia protokołu stanu faktycznego przez komornika sądowego. Dokument ten może stać się kluczowym elementem w walce o Twoje prawa, dlatego warto bliżej przyjrzeć się jego znaczeniu i roli w postępowaniu sądowym.

 

Czym jest protokół stanu faktycznego?

 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych, protokół stanu faktycznego stanowi dokument sporządzony przez komornika w trakcie oględzin miejsca zdarzenia. Zawiera on rzetelny i obiektywny opis zaobserwowanych faktów, stanu rzeczy, a także oświadczenia osób obecnych podczas oględzin.

 

Kiedy warto sporządzić protokół stanu faktycznego?

 

Sporządzenie protokołu może okazać się przydatne w wielu sytuacjach, m.in.:

  • Przed wszczęciem postępowania sądowego: gdy zachodzi potrzeba udokumentowania zaistniałego zdarzenia, np. szkody na posesji, stanu technicznego nieruchomości, pobicia.
  • W trakcie postępowania sądowego: jako dowód na poparcie roszczeń, np. w sprawach o eksmisję, o naprawę szkody wyrządzonej przez sąsiada, o stwierdzenie wad nieruchomości.

 

Podstawa prawna sporządzenia protokołu

 

Możliwość sporządzenia protokołu stanu faktycznego przez komornika wynika z art. 1041 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, iż komornik może dokonać oględzin miejsca zdarzenia na zarządzenie sądu lub prokuratora, a także na wniosek osoby, której prawa tego protokołu dotyczą.

 

Dlaczego warto zlecić sporządzenie protokołu komornikowi?

 

Zlecając sporządzenie protokołu stanu faktycznego komornikowi, zyskujesz pewność, że zostanie on sporządzony:

  • Obiektywnie i bezstronnie: komornik jest urzędnikiem państwowym, zobowiązanym do działania zgodnie z prawem i zasadami etyki zawodowej.
  • Dokładnie i szczegółowo: komornik posiada doświadczenie i wiedzę prawniczą, pozwalającą na rzetelne opisanie zaobserwowanych faktów.
  • Z mocą prawną: protokół sporządzony przez komornika stanowi dokument urzędowy, co oznacza, że ​​ma moc dowodową w postępowaniu sądowym.

 

Dodatkowe korzyści zlecana sporządzenia protokołu:

 

  • Oszczędność czasu i stresu: nie musisz samodzielnie dokumentować zdarzenia, co może być czasochłonne i stresujące.
  • Pewność co do poprawności formalnej protokołu: komornik zadba o to, aby protokół był sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wzmocnienie Twojej pozycji w postępowaniu sądowym: rzetelny protokół może stanowić istotny dowód na Twoją korzyść.

 

Opłata za sporządzenie protokołu

 

Warto również wspomnieć, że opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 zł. Biorąc pod uwagę, że spory sądowe mogą sięgać wysokich kwot, jest to stosunkowo niewielki koszt, który może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy na Twoją korzyść. Zlecając sporządzenie protokołu stanu faktycznego komornikowi, inwestujesz w ochronę swoich interesów i zwiększasz szanse na pomyślne zakończenie sprawy sądowej. Wzór wniosku o sporządzenie protokołu stanu faktycznego można znaleźć w zakładce Dla stron.