Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.

02 września 2023

Alimenty

Egzekucja alimentów – jak dochodzić swoich praw?

 

Alimenty to świadczenie pieniężne, które przysługuje rodzicowi na utrzymanie dziecka. Niestety, nie zawsze druga strona sumiennie wywiązuję się z tego obowiązku. W takiej sytuacji warto skorzystać z możliwości egzekucji alimentów.

 

1. Jakie są możliwości egzekucji alimentów?

 

Istnieje kilka sposobów, które pomogą w dochodzeniu zaległych alimentów. Najpopularniejszym jest egzekucja komornicza. Komornik może zastosować egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia, renty czy emerytury dłużnika.

 

2. Jak przebiega proces egzekucji?

 

Proces egzekucji rozpoczyna się od złożenia wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wzór wniosku można znaleźć TUTAJ). Do wniosku należy załączyć tytuł wykonawczy w oryginale, wskazać dane dłużnika oraz podać numer rachunku bankowego na jaki mają być przekazywane środki. Wypełniony wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do kancelarii komornika.

 

3. Jakie są korzyści z egzekucji alimentów?

 

Egzekucja alimentów daje możliwość odzyskania zaległych świadczeń pieniężnych. Dodatkowo, egzekucja może wpłynąć na zmianę postawy dłużnika i skłonić go do sumiennego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego w przyszłości.

 

W razie bezskutecznej egzekucji alimentów, komornik wyda zaświadczenie niezbędne do skorzystania ze środków funduszu alimentacyjnego. Zaświadczenie może zostać wydane po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji.

 

4. Wzór wypełnionego wniosku o egzekucję alimentów.

 

Po kliknięciu w ikonę PDF można zobaczyć przykładowo wypełniony wzór wniosku o alimenty. W razie problemów z wypełnieniem wniosku można poprosić o pomoc kancelarię komornika.

 

Wzór wypełnionego wniosku